Публічний договір (оферта)

Цей договір регламентує відносини між Адміністрацією інформаційного сервісу osbbx - фізичною особою підприємцем Кусковим Олександром Юрійовичем (далі — Адміністрація) і будь-якою особою (фізичною особою, юридичною особою, фізичною особою – підприємцем, або їх співробітниками), яка зареєструвалася на Інформаційному сервісі «osbbx» (далі — Користувач).

Зареєструвавшись на Інформаційному сервісі «osbbx» та/або використовуючи його ресурси, Користувач підтверджує, що прочитав і висловив повну згоду з умовами цього договору без якої-небудь зміни або доповнення.

Якщо Користувач не згоден з умовами цього договору, то для припинення дії договору щодо нього, Користувач повинен припинити подальшу реєстрацію на інформаційному сервісі «osbbx» або відправити запит на видалення свого облікового запису (якщо Користувач раніше реєструвався на інформаційному сервісі «osbbx» ) та перестати користуватися інформаційним сервісом «osbbx», в тому числі шляхом відвідування інформаційного сервісу «osbbx».

1. Визначення термінів:
1.1. Інформаційний сервіс «osbbx» (далі — Сервіс) — веб-сайт, організований як системне багаторівневе об'єднання ресурсів та сервісів, призначених для організації роботи з мешканцями багатоквартирних будинків, котеджних містечок, садових товариств. Сервіс є об'єктом права інтелектуальної власності. Сервіс розміщений в мережі Інтернет за унікальним адресою (URL): https://osbbx.com.ua/.
1.2. Користування Веб-порталом — надання права на користування Сервісом будь-яким способом і в будь-якій формі в межах його оголошених функціональних можливостей, включаючи перегляд розміщених на сервісі матеріалів і реєстрацію на Інформаційному сервісі «osbbx».
1.3. Реєстрація на Інформаційному сервісі «osbbx» — це підключення Користувача до Сервісу шляхом надання Адміністрацією Користувачу пароля та логіна до Сервісу.

2. Цей договір регулює відносини з надання Адміністрацією Користувачу права на користування безкоштовним і платним функціоналом Сервісу (далі — доступ до Сервісу).

3. Адміністрація надає Користувачу право на користування безкоштовним і платним функціоналом Сервісу, а Користувач зобов'язується дотримуватися всіх умов цієї Угоди.

4. Користувачеві надається доступ до Сервісу тільки після проходження обов'язкової процедури реєстрації в Сервісі.

5. Користувач зобов’язується:
5.1. Стежити на сервісі за інформаційними повідомленнями про можливість користування безкоштовним і платним функціоналом Сервісу, випуск нових версій Сервісу або про внесення змін до чинного Сервісу.
5.2. Самостійно стежити за змінами в даній Угоді.
5.3. Надавати точну, актуальну та повну інформацію, яка необхідна для користування Сервісом.
5.4. Запобігати розкриття паролів та логінів, що використовуються для доступу до Сервісу.
5.5. У разі розкриття або підозри на розкриття паролів та логінів, що використовуються для доступу до Сервісу, негайно письмово повідомити про це Адміністрацію.
5.6. Не використовувати можливості Сервісу у цілях, які можуть бути кваліфіковані як порушення законодавства України.
5.7. Виконувати інші зобов'язання, передбачені цією Угодою.

6. Користувач має право:
6.1. Отримати доступ до Сервісу після підтвердження реєстрації, шляхом відкриття підтверджуючого посилання.
6.2. Отримувати від Адміністрації консультації, пов'язані із здійсненням доступу до Сервісу та його функціонуванням.
6.3. Здійснювати інші права, передбачені цією Угодою, Угодою про конфіденційність та захист персональних даних.

7. Користувачеві забороняється вчиняти дії, спрямовані на:
7.1. Передачу третім особам паролів та логінів, що використовуються для доступу до Сервісу.
7.2. Спроби несанкціонованого доступу до комп'ютерної системи, на якій базується Сервіс.
7.3. Пересилання та/або завантаження на Сервіс файлів, які можуть пошкодити комп'ютерні програми інших користувачів або Адміністрації.
7.4. Розміщення в межах Сервісу інформації, яка може розглядатися як образлива, а також розміщення на Сервісі матеріалів або будь-яких даних, які порушують чинне законодавство України (включаючи матеріали та/або дані, що охороняються законодавством України про авторське право, або інформацію, що являється комерційною таємницею).
7.5. Використання при роботі з Сервісом автоматизованих агентів, роботів або автоматизованого програмного забезпечення, відмінного від пошукових програм та браузерів.

8. Адміністрація має право:
8.1. Надати Користувачу пароль та логін для забезпечення доступу до Сервісу після проходження ним повної процедури реєстрації на Сервісі.
8.2. Надавати Користувачу консультації, пов'язані із здійсненням доступу до Сервісу та його функціонуванням.
8.3. Повідомляти Користувача про можливість користування безкоштовним функціоналом Сервіса, випуск нових версій Сервісу, а також про будь-які істотні зміни в Сервісі.
8.4. В односторонньому порядку зупиняти доступ Користувача до Сервісу в разі порушення Користувачем пп. 7.1.— 7.5. цієї Угоди.
8.5. На зміну положень Угоди без попереднього повідомлення Користувача.
8.6. Здійснювати інші права, передбачені цією Угодою.

9. Адміністрація зобов'язана знищити всі без винятку персональні дані Користувача при отриманні відповідного запиту від Користувача.

10. Беручи умови договору, Користувач дає згоду на отримання інформаційних розсилок на вказану при реєстрації електронну адресу.

11. Адміністрація докладає всіх можливих зусиль для забезпечення нормальної працездатності Сервісу.

12. Адміністрація залишає за собою право призупиняти роботу Сервісу для проведення профілактичних робіт.

13. Угода про конфіденційність та захист персональних даних:
13.1. Порядок збору, використання та розголошення інформації, яка може бути визнана конфіденційною, здійснюється на підставі Угоди про конфіденційність та захист персональних даних.
13.2. Порядок обробки (збирання, накопичення, зберігання, уточнення, використання, передача, блокування, знищення) персональних даних Користувача здійснюється на підставі Угоди про конфіденційність та захист персональних даних.
13.3. Приймаючи умови цієї Угоди або відвідуючи Сервіс, Користувач автоматично погоджується з умовами Угоди про конфіденційність та захист персональних даних — в частині використання персоніфікованої та не персоніфікованої конфіденційної інформації відповідно.

14. Адміністрація має право в односторонньому порядку внести зміни в умови надання доступу до Сервісу, розмістивши про це інформацію в межах Сервісу в публічному доступі та внісши зміни до цієї Угоди.

15. Для належного надання доступу до Сервісу Користувачеві, Адміністрація отримує право на використання, зберігання, обробку та поширення персональних даних Користувача в рамках Закону України «Про захист персональних даних».

16. У разі виникнення між Адміністрацією та Користувачем суперечок або розбіжностей, що випливають з цієї Угоди або пов'язаних з нею, Сторони вживатимуть всіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів між собою.

17. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ. КОРИСТУВАЧ ПОВНІСТЮ УСВІДОМЛЮЄ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО:
A) ВИКОРИСТОВУЄ БЕЗКОШТОВНИЙ ФУНКЦІОНАЛ СЕРВІСУ ПОВНІСТЮ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. ПОСЛУГИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є» ТА «ТЕ, ЩО Є». АДМІНІСТРАЦІЯ ОСОБЛИВО ПІДКРЕСЛЮЄ ВІДСУТНІСТЬ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯК ЯВНИХ, ТАК І ЩО ЯВНИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ, НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ПОСЛУГ, ПРИДАТНОСТІ ЇХ ДЛЯ ТІЄЇ ЧИ ІНШОЇ МЕТИ І ВІДСУТНОСТІ.
Б) АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО (1) ПОСЛУГИ БУДУТЬ ВІДПОВІДАТИ ВИМОГАМ КОРИСТУВАЧА (2) ПОСЛУГИ БУДУТЬ ПОСТАВЛЯТИСЯ БЕЗПЕРЕБІЙНО, ВЧАСНО, БЕЗПОМИЛКОВО ТА БЕЗПЕЧНО, (3) РЕЗУЛЬТАТИ, ОТРИМАНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ, БУДУТЬ ДОСТОВІРНИМИ ТА НАДІЙНИМИ, (4) ЯКІСТЬ БУДЬ-ЯКИХ ПОСЛУГ, ІНФОРМАЦІЇ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ, ОТРИМАНИХ КОРИСТУВАЧЕМ ЗА ДОПОМОГОЮ СЕРВІСУ, БУДЕ ВІДПОВІДАТИ ВАШИМ ОЧІКУВАННЯ ТА (5) БУДЬ-ЯКІ ПОМИЛКИ В ПРОГРАМНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ БУДУТЬ ВИПРАВЛЯТИСЯ.
В) ЗАВАНТАЖЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ ІНШИМ СПОСОБОМ БУДЬ-ЯКОГО МАТЕРІАЛУ ЗА ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК КОРИСТУВАЧА, ЯКИЙ НЕСЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКЕ ПОШКОДЖЕННЯ ЙОГО КОМП'ЮТЕРА, ВТРАТУ ДАНИХ ТА ІНШІ НАСЛІДКИ.
Г) НІЯКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ДАНІ, ОТРИМАНІ КОРИСТУВАЧЕМ УСНО АБО ПИСЬМОВО ВІД АДМІНІСТРАЦІЇ АБО ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСЛУГ, НЕ НАКЛАДАЮТЬ НА АДМІНІСТРАЦІЮ ГАРАНТІЇ, ВІДМІННІ ВІД ТИХ, ЩО ВРАХОВАНІ ЦІЄЮ УГОДОЮ.

18. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. КОРИСТУВАЧ ПОВНОЮ МІРОЮ УСВІДОМЛЮЄ ТА ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО АДМІНІСТРАЦІЯ НЕ БУДЕ НЕСТИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ВИПАДКОВІ, СПЕЦІАЛЬНІ, НАКЛАДЕНІ ЯК ПОКАРАННЯ ЗБИТКИ, У ТОМУ ЧИСЛІ, НЕ ОБМЕЖУЮЧИСЬ, ВТРАТОЮ ПРИБУТКУ, ЗБИТКИ ВІД ВИКОРИСТАННЯ, ВТРАТУ ДАНИХ АБО БУДЬ-ЯКІ ІНШІ НЕМАТЕРІАЛЬНІ ВТРАТИ, ЗБИТКИ ПРЕСТИЖУ ТА ІНШІ ЗБИТКИ (НАВІТЬ ЯКЩО АДМІНІСТРАЦІЯ БУЛА ПРОІНФОРМОВАНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКОГО ЗБИТКУ),ЩО ВИНИКАЄ ВНАСЛІДОК:
А) ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛУ СЕРВІСУ.
Б) ЗМІНИ УМОВ УГОДИ, ОТРИМАННЯ ДАНИХ ВЗАМІН НАБУТИХ ЧЕРЕЗ АБО ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСЛУГ АБО В РЕЗУЛЬТАТІ УКЛАДЕННЯ УГОД, ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ, ОТРИМАНОЮ ВІД АБО ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСЛУГ.
В) НЕ УПОВНОВАЖЕНОГО ДОСТУПУ ДО ДАНИХ КОРИСТУВАЧА АБО ЗМІНИ ПЕРЕДАВАЄМИХ НИМ АБО ДАНИХ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ НА СЕРВЕРІ.
Г) ЗАЯВ АБО ПОВЕДІНКИ БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИ НА СЕРВІСІ.
Д) БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ВИПАДКУ, ЩО МАЄ ВІДНОШЕННЯ ДО СЕРВІСУ.

19. Адреса та реквізити:
ФОП Кусков Олександр Юрійович
ІПН: 3166809216
54058, Миколаївська обл., місто Миколаїв, вул. Красних Майовщиків 29/108, тел. +380956839544
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
IBAN: UA153052990000026004001016746


Останнє оновлення: 30 травня 2021